Tour Exotic

ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Tourexotic บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Tourexotic บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Tourexotic บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Tourexotic บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ยุโรปยอดนิยม

อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน ยอดเขาทิทลิส

22-29 ม.ค. 3-10 ,5-12 , 21-28 ก.พ. 7-14, 21-28 มี.ค. 29 มี.ค.- 5 เม.ย.

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 1/01/2558 - 30/04/2558

69,900 บาท

s

เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี 9วัน 6 คืน

18-26 ม.ค. / 25 ม.ค.-2 ก.พ. 1-9, 8-16, 15-23 , 22 ก.พ.-2 มี.ค. 8-16, 13-21, 22-30, 29 มี.ค.-6 เม.ย. 11-19 เม.ย.

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 1/01/2558 - 30/04/2558

65,900 บาท

s

อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9วัน

รายละเอียดการเดินทาง : 20-28 , 22-29 ม.ค. / 3-11 ,5-12 , 11-19 ก.พ

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 20/01/2558 - 28/02/2558

78,900 บาท

s

อียิปต์ - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศษ 9วัน

รายละเอียดการเดินทาง 20-28 ม.ค. / 22-29 ม.ค. / 3-11 ก.พ. / 5-12 ก.พ. / 11-19 ก.พ.

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 20/01/2558 - 31/03/2558

76,900 บาท

s

สเปน - โปรตุเกต 8 วัน

รายละเอียดการเดินทาง 3-10 ก.พ. / 5-12 ก.พ. / 11-18 ก.พ.

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 1/02/2558 - 28/02/2558

53,900 บาท

s

เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน 4 คืน

รายละเอียดการเดินทาง : 8-14, 22-28 ก.พ. / 1-7, 15-21 มี.ค 29 มี.ค.-4 เม.ย.

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 1/02/2558 - 28/02/2558

48,900 บาท

s

เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน QR

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จตุรัสมาเรียนพลาซ – ซาลส์เบิร์ก - ฮาลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทปราค – มหาวิหาร เซนต์วิตุส - สะพานชาลส์ – จตุรัสเมืองเก่า – ปราค – เวียนนา - ช้อปปิ้งถนนคารเ์นอร์ – พระราชวังเชิร์นบรุน – บราติสลาว่า – กียอร์ - บูดาเปสต์ – ป้อมปราการฟิชเชอรแ์มนบาส เตียน – จตุรัสฮีโร่ - เซนเทนเดร – ล่องเรือแม่น้ําดานูบ – ช้อปปิ้ถนนวาซี่

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)

วันเดินทาง : 2/01/2558 - 28/03/2558

75,900 บาท

s

อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส 9วัน(จุงฟราว) QR พิเศษ พักสวิตฯ 2 คืน

โรม – โคลอสเซยีม – น้ําพุเทรวี่– วาติกัน – วิหารเซนต์ปีเตอร์ - หอเอนปิซา่ – เมสเตร้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดร่า – FOXTOWN OUTLET – อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ําน้ําแขง็ 1000ปี – ลูเซริ์น – ดิจอง- ล่องเรือแม่น้ําแซนน์ – DUTY FREE – พระราชวังแวย์ซายย์ - จัตุรัสทรอคาเดโร – ถนนชองเอลิเซ ่ – ประตูชัยปารีส

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)

วันเดินทาง : 17/01/2558 - 5/04/2558

85,900 บาท

s

อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส 8วัน (ทิตลิส) QR

โรม – วาติกัน – น้ําพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปีซา่ – เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส - ลูเซลิ์น - สะพานคาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - ยอดเขาทิตลิส – ถ้ําน้ําแขง็ GLACIER GROTTO – ดิจอง - ดีจอง – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ําแซน – ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้ว – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ประตูชยั – จัตุรัสทรอคาเดโร

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)

วันเดินทาง : 3/01/2558 - 29/03/2558

71,900 บาท

s

ฝรั่งเศส-ลักเซมเบอร์ก-เบลเยี่ยม-เนธอร์แลนด์-เยอรมนี 8 วัน QR

ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ประตูชัย – อาร์ช เดอ ทริอองฟ์ - ล่องแม่น้ําแซน – ลักเซมเบิร์ก – บรูจ – บรัสเซลส์ - กรองปราซ – เมนเนเกนพิส – ซานส์ คาน – อัมสเธอร์ดาม - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรนัยเพรช - มหาวิหารโคโลญ – แฟรงค์เฟิร์ต วิหารโรเมอร์

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)

วันเดินทาง : 11/01/2558 - 5/04/2558

69,900 บาท

s

สเปน - โปรตุเกต 8 วัน

แมดริด-ลิสบอน-โทเลโด้-เซวีญ่า-บาดาจ๊อส-ข้าวผัดสเปน-ระบำฟลามิงโก

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 1/11/2557 - 31/12/2557

59,900 บาท

s

เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม 8 วัน

บรัสเซล จตุรัสกลังปลาส เมนเนเก้นพิท อะตอมเมียมอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก กรุงเฮก มาดูโรดัม หมู่บ้านกังหันลม(ซานสคาน) หมู่บ้านชาวประมง (โวเลนดัม) ศาลโลก ดัมสแควร์ โคโลนญ์ แฟรงเฟิร์ตเยี่ยมชมโรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 17/11/2557 - 31/12/2557

56,900 บาท

s

เยอรมัน-ออสเตรีย- เชค – สโลวัค - ฮังการี 8 วัน (WY)

นูเรมเบิร์ก–คาร์โลวี่วารี่– ปราสาทแห่งกรุงปราก–สโลวัค– บราทิสลาวา–บูดาเปสต์– เวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน–ปราสาทฮอฟบวร์ก- มหาวิหารเซ็นต์สเตฟาน-ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท–ซาลสเบิร์ก–บ้านโมสาร์ท-สวนมิลาเบล-HALLSTATT เมืองมรดกโลก SHOPPING OUTLET PARNDORF

สายการบิน : OMAN AIR (WY)

วันเดินทาง : 14/10/2557 - 21/10/2557

63,900 บาท

s

อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9วัน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE

โรม-ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิส-เวโรน่า-กอนโดล่า-มิลาน-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์ top of europe-ลูเซิร์น-ดีจอง-ปารีส-แวร์ซาย-ไอเฟล-ล่องเรือ-ประตูชัย

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 1/11/2557 - 31/12/2557

76,900 บาท

s

อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน ยอดเขาทิทลิส

กรุงโรม-วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-โคลอสเซียม-บันไดสเปน-ปิซ่า-เวนิซ –ยอดเขาทิทลิส-ดีจอง-ปารีส-แวร์ซาย-ประตูชัย-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซนด์

สายการบิน : EGYPT AIR (MS)

วันเดินทาง : 18/10/2557 - 31/12/2557

66,900 บาท

s

ทัวร์เอเชียยอดนิยม

**สงกราน**ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบอาชิ อาหาร 7 มื้อ

11-15/12-16 เมษายน 2558 3 คืน 5 วัน เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ ล่องเรือโจรสลัดชมความงามทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ+ขึ้นกระเช้า ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดในโลก เยือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิโอชิโนะฮักไค ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งหน่ำใจฮาราจูกุ และชินจูกุ

สายการบิน : ASIAN AIR (DM)

วันเดินทาง : 10/04/2558 - 20/04/2558

43,900 บาท

Romantic Songkarn , Fantasy Songkarn

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งหน่ำใจที่ชินจูกุ ล่องเรือโจรสลัดชมความงามทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ+ขึ้นกระเช้า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดในโลก เยือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิโอชิโนะฮักไค ชมความงานเทพีเสรีภาพ และสะพานเรนโบว์ช้อปปิ้ง ODAIBA Aeon Plaza พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ ชิมสรอเบอร์รี่ ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบอาชิ อาหาร 10มื้อ มีรถบริการทุกวัน 11-15/12-16 เมษายน 2558 3 คืน 5 วัน ราคาพิเศษ 45,900.- พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ ดิสนีย์เต็มวัน (รวมบัตรเข้าชมดิสนีย์แลนด์) ชิมสรอเบอร์รี่ ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบอาชิ อาหาร 7 มื้อ มีรถบริการทุกวัน 11-15/12-16 เมษายน 2558 3 คืน 5 วัน ราคาพิเศษ 46,900.-

สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES(AAA)

วันเดินทาง : 11/04/2558 - 16/04/2558

45,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

YES! JAPAN

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ล่องเรือโจรสลัด@วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดในโลก ตะลุยหิมะที่ Fujiten นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมความงานเทพีเสรีภาพ และสะพานเรนโบว์ช้อปปิ้ง ODAIBA Aeon Plaza พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปู อาบน้ำแร่ + Snow Slat อาหาร 7 มื้อ +ขึ้นกระเช้าชมความงามทะเลสาบอาชิ,หุบเขาโอวาคุดานิ และภูเขาไฟฟูจิ

สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES(AAA)

วันเดินทาง : 28/01/2558 - 1/02/2558

32,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(TG)

16-18 มค.58

สายการบิน : THAI AIRASIA (FD)

วันเดินทาง : 1/01/2558 - 31/03/2558

22,900 บาท

มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(QV)

กำหนดการเดินทาง 9-11, 16-18, 23-25 มค., 30 มค.-1 กพ. 6-8, 13-15, 20-22 กพ., 27 กพ.- 1 มีค. 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มีค.

สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)

วันเดินทาง : 1/01/2558 - 31/03/2558

15,900 บาท

JEJU HOT PROMOTION SPRING มีนา - พฤษภาคม

มีนาคม 8,9,10 พฤษภาคม 10,11,12,17,18,19,24,25,26 มีนาคม 1,2,3,4,5,6,7,11,15,16,17,22,23,24,29,30,31 เมษายน 19,20,21 พฤษภาคม 5,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27 มีนาคม 12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 เมษายน 1,5,6,7,18,22,25,26,27,28 พฤษภาคม 3,4,28 เมษายน 2,4,8,14,15,16,17,23,24,29 พฤษภาคม 2 พฤษภาคม 1,29 เมษายน 3,9,13,30 เมษายน 10,11,12

สายการบิน : EASTAR JET (ZE)

วันเดินทาง : 1/03/2558 - 31/05/2558

12,900 บาท

JEJU HOT PROMOTION WINTER มกรา-มีนา

ธันวาคม 57 / 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 มกราคม 58 / 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 กุมภาพันธ์ 58 / 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 ธันวาคม 57 / 11, 12, 18, 19, 23, 24 มกราคม 58 / 3, 8, 9, 14, 16, 22, 23, 29, 30 กุมภาพันธ์ 58 / 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28 ธันวาคม 57 / 25 มกราคม 58 / 2 กุมภาพันธ์ 58 / 18 ธันวาคม 57 / 26, 27 มกราคม 58 / 1, 15 ธันวาคม 57 / 28, 31 ธันวาคม 57 / 29, 30

สายการบิน : EASTAR JET (ZE)

วันเดินทาง : 1/01/2558 - 31/03/2558

12,900 บาท

SNOW SKI RESORT

DAY 1 : หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE – เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท DAY 2 : กิมจิแลนด์+ฮันบก – ไร่สตรอเบอรี่ – EVERLAND – ศูนย์เครื่องสำอาง - Fanta Stick DAY3 : ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – พระราชวังเคียงบ็อค – ฮงอิกสตรีท TRICK EYE + ICE MUSEUM - N TOWER – DUTY FREE + ชมคลองชองเกซอน - เมียงดง ทงแดมุน" DAY4 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง– โรงงานพลอยอะเมทิส– ร้านละลายเงินวอน– สนามอินชอน

สายการบิน : BISINESS AIRLINE (8B)

วันเดินทาง : 30/12/2557 - 27/01/2558

19,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

KOREA SNOW SEASON

DAY 1 : หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE – เกาะนามิ – PAJU OUTLET DAY 2 : เล่นสกีสุดมันส์ –ไร่สตรอเบอรี่–กิมจิแลนด์+ชุดฮันบก "สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง - FANTA STICK SHOW " DAY 3 : ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – พระราชวังเคียงบ็อค – ฮงอิกสตรีท TRICK EYE + ICE MUSEUM - N TOWER – DUTY FREE + ชมคลองชองเกซอน ช็อปกระจาย 2 ตลาดดัง เมียงดง ทงแดมุน DAY 4 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง– โรงงานพลอยอะเมทิส– ร้านละลายเงินวอน– สนามอินชอน

สายการบิน : EASTAR JET (ZE)

วันเดินทาง : 1/01/2558 - 4/03/2558

18,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

SPRING HONSHU DAY FLIGHT 4 NIGHT (OSAKA-TOKYO)

24-29 MAR / 25-30 MAR / 31MAR-5APR / 2-7 APR / 7-12 APR /** สงกราน ** 10-14 APR

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 1/03/2558 - 18/04/2557

51,900 บาท

WINTER HOKKAIDO 3 NIGHT (CHITOSE-CHITOSE)

21-25 MAR

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 21/03/2558 - 25/03/2558

49,900 บาท

** สงกราน ** SPRING KANTO THEME PARK 4 NIGHT (TOKYO-TOKYO)

10-16 APR 13-18 APR

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 10/04/2558 - 18/04/2558

66,900 บาท

** สงกราน ** SPRING KANTO 3 NIGHT (TOKYO-TOKYO)

13-17 APR 14-18 APR

สายการบิน : Air Asia x (XJ)

วันเดินทาง : 13/04/2558 - 18/04/2558

45,900 บาท

I LOVE SINGAPORE 3 วัน 2 คืน ** 5ดาว **

วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- เจ้าแม่กวนอิม -วัดแขก- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – เมอร์ไลอ้อน วันที่สอง Garden By the bay - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ –มาริน่าเบย์ แซนด์-น้ำพุ Wonderful Show วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว – Duty Free - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพ กำหนดการเดินทาง 31 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน / 22-24 พฤศจิกายน / 19-21 ธันวาคม ราคาเพียง 18,999 บาทเท่านั้น

สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)

วันเดินทาง : 1/11/2557 - 31/12/2557

18,999 บาท

เที่ยวเกาหลีช่วงหิมะ ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ 58

• พักสกีรีสอร์ต 1 คืน • สนุกสนานกับการเล่นสกี • เกาะนามิ WINTER LOVE SONG • วัดซิลลึกซา หรือ วัดกูรยองซา • ไร่สตรอเบอรี่ • เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • พระราชวังชางด็อกกุง • คล้องกุญแจ / ชมวิวกรุงโซลที่ N TOWER • ชมโชว์ FANTA STICK SHOW • คลองชองเกชอน • ช้อปปิ้งจุใจเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องสำอาง / DUTY FREE • ศูนย์โสม / ศูนย์น้ำมันสน / ศุนย์สมุนไพร / ศุนย์พลอยอเมทิส

สายการบิน : EASTAR JET (ZE)

วันเดินทาง : 28/02/2558 - 1/12/2557

16,900 บาท

WINTER HOKKAIDO 3 NIGHT (CTS-CTS)

สะสมไมล์ 50% อาบน้ำแร่ออนเซน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น!!! HAPPY FREE WI-FI ตลอดการเดินทาง

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 19/11/2557 - 23/11/2557

42,900 บาท

สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน **5ดาว**

ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ท เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!! โชว์น้ำพุที่มารินา เบย์ แซนด์ (โปรแกรมคุ้มสุดช๊อคคคค)

สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)

วันเดินทาง : 23/10/2557 - 25/10/2557

20,999 บาท

Autumn Japan Super Save 5day

ชมภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบฮาชิ โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต นั่งรถไฟ ตะลุยโตเกียว

สายการบิน : JET ASIA AIRWAYS (JF)

วันเดินทาง : 1/10/2557 - 31/12/2557

29,555 บาท

สิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2วัน

 ชมโชว์น้ำพุสุดอลังการ “WING OF TIME” ที่เกาะ Sentosa  เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  เลือกชม SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก  ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee  พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa  **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

สายการบิน : Air Asia x (XJ)

วันเดินทาง : 1/09/2557 - 10/01/2558

16,999 บาท

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer  ชมโชว์น้ำพุสุดอลังการ “WING OF TIME” ที่เกาะ Sentosa  เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  เลือกชม SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก  พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee  พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa

สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)

วันเดินทาง : 1/09/2557 - 10/01/2558

21,999 บาท

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

เกาะบาหลี ... ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดิน ท่านจะได้พบกับการแสดงพื้นเมือง ระบำบาร็อง ขนานแท้และดั้งเดิมของบาหลี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน : Garuda Indonesia (GA)

วันเดินทาง : 1/09/2557 - 31/12/2557

30,900 บาท

มนต์เสน่ห์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

เกาะบาหลี ... ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดิน ท่านจะได้พบกับการแสดงพื้นเมือง ระบำบาร็อง ขนานแท้และดั้งเดิมของบาหลี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (4 วัน/ 3 คืน) โดยสายการบินการูด้าแอร์ไลน์ (GA) บินหรู อยู่สบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว / ทานกุ้งล๊อบเตอร์

สายการบิน : Garuda Indonesia (GA)

วันเดินทาง : 1/09/2557 - 31/12/2557

23,900 บาท

เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 4 วันทัวร์(QV)

เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทั้งรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)

วันเดินทาง : 11/09/2557 - 14/09/2557

17,900 บาท

มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(TG)

เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 1/09/2557 - 30/12/2557

17,900 บาท

ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน โรแมนติกที่ AVENUE OF STAR + ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380 บินหรูเครื่องบิน 2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สายการบิน : EMIRATES (EK)

วันเดินทาง : 1/09/2557 - 31/12/2557

19,900 บาท

ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน โรแมนติกที่ AVENUE OF STAR + ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380 บินหรูเครื่องบิน 2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สายการบิน : EMIRATES (EK)

วันเดินทาง : 1/09/2557 - 31/12/2557

20,900 บาท

WINTER HOKKAIDO วันพ่อ

 สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด  นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก  ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ำตาล” ที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น  พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา  ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”  ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด  ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” อิสระช้อปปิ้งหรือชื่นชมสถาปัตยกรรมได้ตามอัธยาศัย  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิด ปูยักษ์ – ปูหิมะ – ปูขน จากทะเลฮอกไกโด ให้ท่านรับประทานแบบไม่อั้น

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 5/10/2557 - 10/10/2557

49,900 บาท

JAPAN AUTUMN KANTO วันพ่อ

By Thai Airways (TG) Tokyo- Tokyo 5day / 3night  สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”  ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”  ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  สัมผัสความเร็วของ “รถไฟหัวกระสุน” ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมง  ชมความงดงามของ “พระราชวังอิมพีเรียล” พระราชวังที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย  อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์”  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 1/10/2557 - 5/10/2557

41,900 บาท

RE WINTER HONSHU วันพ่อ

 ชมความงดงามของ “พระราชวังอิมพีเรียล” พระราชวังที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  ชื่นชมนนสายแป๊ะก๊วย “Icho Namiki” ต้นไม้ประจำเมืองโตเกียวที่พากันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงาม  สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”  ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี  ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort)  นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008  ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”  ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 3/12/2557 - 8/12/2557

43,900 บาท

JAPAN RE-AUTUMN HONSHU วันหยุดปิยมหาราช

By Thai Airways (TG) Tokyo- Osaka 6 day / 3night  ชมความงดงามของ “พระราชวังอิมพีเรียล” พระราชวังที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”  ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี  ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  สัมผัสความเร็วของ “รถไฟหัวกระสุน” ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมง  ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ “วัดคิโยมิสึ” สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค  ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”  ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 20/10/2557 - 25/10/2557

47,900 บาท

JAPAN AUTUMN HONSHU

By Thai Airways (TG) Osaka- Tokyo 6day / 4night  ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008  ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”  สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”  ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  สัมผัสความเร็วของ “รถไฟหัวกระสุน” ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมง  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ /เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย  อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์”  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันเดินทาง : 3/10/2557 - 8/10/2557

47,900 บาท

JAPAN AUTUMN KANTO

 สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”  ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”  ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย  อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์”  สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน : ASIANA AIRLINES (OZ)

วันเดินทาง : 22/10/2557 - 26/10/2557

33,900 บาท

iCE Flower Snow

เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อน อิลซาน เมืองแห่ง K-Pop K-Star โลกแห่งลานน้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน@Snow Park ป้อมมรดกโลกฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ครั้งแรกของโลก ! เปิดโลกสวน สัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล วัฒนธรรมกิม จังกิมจิฮันบก เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์คังบุก เมียงดอง ฮงแด

สายการบิน : BISINESS AIRLINE (8B)

วันเดินทาง : 1/08/2557 - 31/12/2557

16,900 บาท

จำนวนผู้เดินทาง

Flight